“ஒருத்தி பெண்ணாகப் பிறப்பதில்லை. பெண்ணாக ஆக்கப்படுகின்றாள்” – சிமோன் தி போவுவா

Le Deuxième Sexe (1949) - Simone De Beauvoir மொழியாக்கம்: லக்ஷ்மி  “இரண்டாவது பால்” இன்னும் தனது வலிமையை இழக்கவில்லை. சிமோன் தி போவுவாவின் கலங்கரை விளக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய “இரண்டாவது பால்” என்னும் நூலுக்கு 1999ம் ஆண்டு ஜனவரியுடன் ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுகின்றது. யார் இந்த  சிமோன் தி போவுவா?  பெண்நிலைவாத இயக்கத்தில் பிரான்சில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்த ஒருவர். எழுத்தாளர். அறிவுஜீவி. இவர் 1908ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9ம்… Continue reading “ஒருத்தி பெண்ணாகப் பிறப்பதில்லை. பெண்ணாக ஆக்கப்படுகின்றாள்” – சிமோன் தி போவுவா

பெண்களின் தைரியமான ஒளிவு மறைவற்ற எதிர்ப்புக்குரல் – அல்கெடெய்ரி, அல்முஃப்தி

மூல மொழி: ஆங்கிலம்  தமிழில் : லக்ஷ்மி  மத்திய கிழக்கின் பெண்கள் கற்கைநெறி விமர்சனச் சஞ்சிகையில் 2004ம் ஆண்டில் வெளியாகிய ஒரு நேர்காணலின் தமிழாக்கம். காலம்: 2004ம் ஆண்டு பேசுபவர்கள்: அமெரிக்காவின் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கும் ஈராக் நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்கள் இவர்கள் அமெரிக்காவுக்குச் சென்று அங்குள்ள பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் முன்பு தங்கள் நிலை பற்றிக் கூறி, தங்களுக்கு நடக்கும் அநீதி குறித்து கேள்வி எழுப்புமாறு அவர்களிடம் வேண்டுதல் விடுக்கிறார்கள்.  ஒவ்வொரு தடவையும் அவர்களுடைய கேள்விகள் வெறுமனே அமெரிக்க… Continue reading பெண்களின் தைரியமான ஒளிவு மறைவற்ற எதிர்ப்புக்குரல் – அல்கெடெய்ரி, அல்முஃப்தி